Sentrifugin käyttökoodi

- Jul 01, 2019-


1. Kun sentrifugi on jäähdytystilassa, sentrifugikansi on suljettava. Kun sentrifugointi on päättynyt, poistettava roottori on sijoitettava testipenkkiin ja jäännösvesi ontelossa on kuivattava. Tällä hetkellä sentrifugikansi on auki.


2. Kun roottori on esijäähdytetty, roottorin kansi voidaan sijoittaa sentrifugin alustalle tai sijoittaa testipenkkiin. Älä kierrä sitä roottoriin, koska jos se vahingossa aktivoituu, roottorin kansi tulee olemaan.


3. Kun roottorin kansi on kiristetty, kosketa roottorin ja kannen välistä aukkoa sormillasi. Jos on aukko, kierrä ja kiristä se uudelleen, kunnes rako on vahvistettu ennen sentrifugin käynnistämistä.


4. Sentrifugointiprosessin aikana käyttäjä ei saa lähteä sentrifugihuoneesta. Jos häiriö ilmenee, käyttäjä ei voi sammuttaa virtaa (POWER), paina STOP. Täytä sentrifugin käyttöennätys ennen esijäähdytystä.


5. Älä käytä väärennettyjä sentrifugiputkia, älä käytä vanhenemista, muodonmuutosta tai halkeilua.

Sentrifugiputki.


6. Jos laite on viallinen laitteen käytön aikana, ota yhteyttä valmistajaan ajoissa, jotta laite voi vahingoittua.

TD4K