Upokkaan käyttö

- Apr 15, 2019-


Upokkaa käytettäessä kansi asetetaan yleensä diagonaalisesti lautalle estämään kuumennettu materiaali hyppäämästä pois ja antamasta ilmalle vapaata pääsyä ja poistumista mahdollisten hapettumisreaktioiden vuoksi.


Upokas on pienen pohjansa vuoksi yleensä asetettava mutakolmioon kuumentuakseen suoraan tulella. 坩 埚 Se voidaan asettaa jalustalle jalkavirralla positiivisella tai pystysuunnassa. Se voidaan sijoittaa kokeen tarpeiden mukaan.


Upokasta ei tule asettaa kylmälle metallipöydälle heti kuumentamisen jälkeen, jotta vältetään sen repeämä nopean jäähtymisen vuoksi

gold-melting-furnace-for-4kg-6kg-8kg (1)
gold-melting-furnace-for-4kg-6kg-8kg (2)