Asioita, jotka tarvitsevat huomiota hautomoa käytettäessä

- Aug 08, 2018-

Ilmoitus ja huolto


1. Laitetta ei saa käyttää korkeajännitteen, suuren virran ja voimakkaan magneettikentän olosuhteissa, jotta vältetään lämpötilansäätimen häiriö ja sähköiskun vaara.


2.Lasipinnoitetut osat ja pintakäsittely on pidettävä puhtaina usein, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan, neutraali rasva tai vaseliini on levitettävä elektrolyyttitasolle korroosion estämiseksi, ja inkubointi on sijoitettava kuivaushuoneeseen muovikalvon pölyllä kannen päälle inkubaattorin ulkopuolelle, jotta vältetään lämpötilan säätölaitteen vahingoittuminen.


3.Tuote on testattu tarkasti ennen tehtaalta lähtöä. Älä muokkaa termostaatin valikon asetustietoja.


4.Kotelon on oltava maadoitettu tehokkaasti turvallisen käytön varmistamiseksi.


5. Älä sijoita palavia ja räjähtäviä esineitä lämmitykseen vaaran syntymisen estämiseksi.


6.Ja älä laita korkeita happoja ja alkaliastioita estämään laatikon rikkoutumisesta ja vahingoittumisesta.