Autoklaavisterilointilaitteen käyttöä koskevat varotoimet

- Mar 25, 2019-Seuraavia aineosia sisältäviä esineitä ei voida steriloida sterilointilaitteella


Vety, asetyleeni, metaani, etaani, propaani, butaani ja muut palavat kaasut


Class N 2-2
Class N 2-3