Varotoimenpiteet tasapainon käyttämiseksi

- Jun 11, 2019-


1. Matkakoodia ei palauteta nollaan: vaakaa ei aseteta asteikon vasemmassa päässä olevalle nollamerkkiriville tasapainon tasapainottamiseksi, ja matkan koodin sijaintia siirretään punnitusprosessin aikana. Pelikoodin rooli tasapainon käytössä vastaa pientä painoa, jonka arvoa voidaan muuttaa. Niin kauan kuin pelikoodin sijainti ei liiku, se ei ole pienen painon rooli.


2. Kohdekoodin vääränlainen sijoitus: Kun punnitus suoritetaan, mitatun kohteen sijainti ja painoasento vaihdetaan toisiinsa.


3. Painoa ei ole vakioitu: jos paino on kulunut, sen massa vähenee. Objektin tasapainottamiseksi samalla numerolla se on siirrettävä liikkuvaan koodiin. Siksi luettu arvo on painon paino plus ylävirran koodi. Asteikon arvo, joka on suurempi kuin esineen massa. Jos painoon on juuttunut muuta ainetta, painon massa on suurempi kuin sen todellinen massa. Punnituksen aikana matkakoodi siirtyy vähemmän oikealle ja lukema on pienempi kuin esineen todellinen massa.