Miksi kylmälaitteiston keskipakoyksikön sentrifugi usein kohoaa?

- Jul 01, 2019-


Jäähdyttävän keskipakokompressorin periaate on puristaa suuri molekyylipainoinen kylmäaine suurella nopeudella liikkumalla pieneen tilaan puristusta varten ja sitten tiivistää jäähdyttämällä.


Keskipakoisjäähdyttimen energian säätötila on säätää puristussuhdetta säätämällä suurella nopeudella pyörivän ohjauslevyn kulmaa.


Kun jäähdytystehoa pienennetään, ohjainsiipien tekemä työ lasketaan ja paine kaasun paineessa on samanlainen kuin kompressoriin imetyn kaasun paine, mikä aiheuttaa kaasun takaisinkierron mekaanisen kääntymisen. (Kutsutaan myös "jännitteeksi") Ylijännite voi vahingoittaa mekaanisia osia.

DL5YTDL5Y