Mitkä kohteet eivät voi steriloida sterilointilaitteen avulla

- Mar 25, 2019-


Hapetinta ei voida steriloida sterilointilaitteella


Sterilointiaineella ei voida steriloida aineita, jotka sisältävät seuraavia aineosia


Kaliumkloridi, natriumkloridi, ammoniumkloridi ja muut kloridit. Kaliumperkloraatti, natriumperkloraatti, ammoniumperkloraatti ja muut korkeat kloridit (jauheet). Kaliumnitraatti, natriumnitraatti, ammoniumnitraatti ja muut nitraatit. Kaliumperoksidi, natriumperoksidi, bariumperoksidi ja muut epäorgaaniset peroksidit. Natriumkloriitti ja muut kloriitit, kalsiumhypokloriitti ja muut hypokloriitit.


Class N 01
Class N 02